ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โครงการสัมมนา "การพัฒนานวัตกรรม Digital Logistics สำหรับผู้ประกอบการ SME" จัดโดย ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ บริษัท Khon Kaen MICE Management

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ณ กรีน โฮเต็ช แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดโครงการสัมมนา "การพัฒนานวัตกรรม Digital Logistics สำหรับผู้ประกอบการ SME" จัดโดย ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ บริษัท Khon Kaen MICE Management โดยได้รับเกียรติจากคุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชิต พระพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของงาน

ความคิดเห็น