ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม 1, 2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบโครงการผลิตครู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบโครงการผลิตครู
       เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2561ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพครู จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 - 5 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม CL01 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น