ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ”

ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ” ในวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม CL 107 เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำเนื้อหาสาระทางวิชาการนำเสนอความคิดใหม่ๆได้อย่างถูกต้อง

ในภาพอาจจะมี 20 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ความคิดเห็น