ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of things รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of things รุ่นที่ 1 จัดขึ้น ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องปฏิบัตการทางภาษา ด.102 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ความคิดเห็น