ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of things รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of things รุ่นที่ 1 จัดขึ้น ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องปฏิบัตการทางภาษา ด.102 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ”

ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ” ในวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม CL 107 เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำเนื้อหาสาระทางวิชาการนำเสนอความคิดใหม่ๆได้อย่างถูกต้อง